به وب سایت شرکت داده آزمای نظم آفرین نماینده انحصاری پریمیوم لاین آلمان در ایران خوش آمدید

محصولات ما

premiumline-Copper

تجهیزات کابل مسی

premiumline-Fiber

تجهیزات فیبر نوری

تجهیزات دیتا سنتر

مهمترین پروژه ها

Petroshimi-kavian-350x105
Petro-Laleh-350x105
Ertebatat-Zirsakht-350x155
Razi-350x105
Divane-Mohasebate-Keshvar-350x105
bonyad-saadi-350x105
Bank-Keshavarzi-350x105
Fava-350x105
Bank-Karafarin-350x105
Debsh-350x105
Bargh-Esfehan350x105
Kashi Nilo-350x105