LOGO DANA

برگزاری دوره های آموزشی خاص

شرکت دانا با همکاری شرکت فربین به مدیریت مهندس شاملو که خود عضو ثابت انجمن Bicsi می باشند دوره های بسیار تخصصی حاوی مطالبی که در هیچ دوره مشابهی ذکری از آن به میان نمی آید، برگزار می نماید. ایشان دوره های نصب و راه اندازی بسیاری از شرکت های معتبر جهان همچون Belden ، Hubbel ، Leviton و نیز Premium Line Systems GmbH را با موفقیت پشت سر گذاشته و دارای دانش فنی بسیار قابل توجهی می باشند.

حضور در یکی از دوره های موسسه مذکور قطعا سبب خواهد شد تا با اشتیاق مضاعف در دوره های بعدی آن نیز حاضر شوید. مطالب و محتوای دوره های این موسسه به ندرت مورد توجه موسسات آموزشی دیگر بوده است و از این رو تحول و نوآوری خاصی در محتوای دوره های مذکور دیده می شود.

Premium-Line