LOGO DANA

تامین پهنای باند 40G و 100G بر روی بستر فیبرنوری

شرکت Premium Line Systems GmbH دارای راه کارها و محصولات Trunk Cable می باشد که با طراحی مناسب امکان تامین پهنای باندهای 40G و حتی 100G را در دیتاسنترها دارا می باشد. تجهیزات خاص پهنای باندهای مذکور، تماما جزء تولیدات شرکت فوق بوده و پیش از تولید، توسط کارشناسان مجرب طراحی، و  پس از تولید، به صورت کامل (100%) تست و نتیجه تست کلیه تجهیزات، همراه با کالا تحویل خریدار می گردد.

Premium-Line