LOGO DANA

ANEXT

شرکت Premium Line Systems GmbH جزء معدود شرکت های اروپایی است که محصولی با مشخصات پیش رو دارا می باشد.

ANEXT چیست ؟

این تست ظرف چند سال اخیر مطرح گردیده است که بسیار مهمتر از تست های  NEXT ، ELNEXT و RL و … می باشد.

در این روش هفت رشته کابل ( یکی در مرکز و شش کابل دور تا دور کابل مرکزی ) به صورت یک دسته ( Bandle ) با هم تست می شود.

در این تست علاوه بر کلیه پارامترهای معمول، القای الکتریکی کابل های مجاور در دو رشته کابل متفاوت تست می شود.

تست ANEXT به خودی خود بسیار سخت گیرانه است و بسیاری از تولیدکنندگان معتبر نیز محصولی با این خصوصیت را نمی توانند تولید کنند. معدود شرکت هایی که این توان را دارند نیز، به کمک لایه های شیلد مختلف این مهم را انجام می دهند در حالیکه محصول کابل Premium Line Systems GmbH تست فوق را بدون هیچگونه شیلد و به صورت UTP پاس می کند و از آن نمره قبولی می گیرد.

Premium-Line