LOGO DANA

طراحی، نصب و راه اندازی، تست و تحویل مرکز داده Data Center

 

همکاری تنگاتنگ شرکت دانا با بسیاری از دانش آموختگان و متخصصین حوزه زیرساخت شبکه این امکان را ایجاد کرده است تا بهترین روش های طراحی، با کمترین هزینه ها و بالاترین امنیت در هر حوزه زیرساخت شبکه های محلی، گسترده و نیز مراکز داده در اختیار مشتریان محترم قرار گیرد.

علاوه بر ارائه خدمات فوق، این شرکت تضمین می نماید کلیه طراحی ها و عملیات نصب و راه اندازی و … طبق آخرین روش های موجود صورت پذیرد و نهایتا کلیه نیازهای تعیین شده توسط مشتریان محترم که پیش از طراحی مشخص گردیده بود، مرتفع گردد.

Premium-Line