راه کارهای ترانک فیبر نوری              Trunk Fiber Optic Solution

در مراکز داده از کابلهای فیبر نوری مخصوصی به منظور تامین پهنای باند 40G و 100G جهت ارتباطهای پر سرعت و طولهای مشخص استفاده می شود. این کابلها دقیقا بر اساس طراحی متخصصان و به صورت سفارشی صرفا برای همان مرکز داده تولید می گردد. بنابراین دقت در طراحی و برآورد اولیه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و حتما می بایست توسط افراد خبره و کارآزموده صورت پذیرد. زیرا تعویض و یا تغییر تجهیزات به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

پیشنهاد می گردد در چنین مواردی صرفا به دانش فنی اعضاء شرکت یا سازمان اکتفا نگردد و حتما از گروهی از مشاوران و افراد دوره دیده و مجرب نیز استفاده شود.