راهکارهای فیبرنوری

راهکارهای مبتنی بر فیبر نوری از 30 سال قبل جهت انتقال داده در شبکه های محلی و گسترده با سرعت بالا و در مسافت های طولانی به کار رفته است.

امروزه با توجه به نیاز روزافزون به پهنای باندهای بیشتر و سرعت های بالاتر و نیز تبدیل سیگنال های دیتا به فوتون کاربرد فیبرنوری بسیار چشمگیرتر از گذشته شده است.