اتصالات

فیبر نوری دم خوکی

شماره فنی شرح کالا
223113L SC/UPC Single Mode Pigtail, 9/125, 0.9 mm
221113L SC/UPC Multimode Pigtail, 62.5/125, 0.9 mm
222113L SC/UPC Multimode Pigtail, 50/125, 0.9mm
224113L SC/UPC Multimode Pigtail, OM3 50/125, 0.9 mm
223143L LC/UPC Single Mode Pigtail, 9/125, 0.9 mm
221143L LC/UPC Multimode Pigtail, 62.5/125, 0.9 mm
222143L LC/UPC Multimode Pigtail, 50/125, 0.9 mm
224143L LC/UPC Multimode Pigtail, OM3 50/125, 0.9 mm

“L” as a substitute for length:
010 = 1 m  020 = 2 m  030 = 3 m  050 = 5 m  070 = 7 m  100 = 10 m
Other length, type, APC, LSOH sheath upon request

دم خوکی 12 تایی

12 Pack Pigtail

دم خوکی 12 تایی پریمیوم لاین بهترین انتخاب شما جهت کارآیی بسیار بالا می باشد. کلیه کانکتورها به تارهای فیبر نوری رنگ بندی شده بر اساس استاندارد متصل شده اند که سبب سهولت در تشخیص آنها می گردد و علاوه بر آن می توان انتهای هر تار را به تار همرنگ خود در کابل فیبر نوری اصلی جوش داد. تیوب بیرونی نیز باعث مدیریت بسیار عالی این تارها در سینی پچ پنل می گردد

پک 12 تایی دم خوکی

شماره فنی شرح کالا
223513L SC/UPC 12 Pack Pigtail, SM 9/125
221513L SC/UPC 12 Pack Pigtail, MM 62.5/125
222513L SC/UPC 12 Pack Pigtail, MM 50/125
224513L SC/UPC 12 Pack Pigtail, OM3 50/125
223543L LC/UPC 12 Pack Pigtail, SM 9/125
221543L LC/UPC 12 Pack Pigtail, MM 62.5/125
222543L LC/UPC 12 Pack Pigtail, MM 50/125
224543L LC/UPC 12 Pack Pigtail, OM3 50/125
223523L ST/UPC 12 Pack Pigtail, SM 9/125
221523L ST/UPC 12 Pack Pigtail, MM 62.5/125
222523L ST/UPC 12 Pack Pigtail, MM 50/125
224523L ST/UPC 12 Pack Pigtail, OM3 50/125
223533L FC/UPC 12 Pack Pigtail, SM 9/125
221533L FC/UPC 12 Pack Pigtail, MM 62.5/125
222533L FC/UPC 12 Pack Pigtail, MM 50/125
224533L FC/UPC 12 Pack Pigtail, OM3 50/125

“L” as a substitute for length:
010 = 1 m  020 = 2 m  030 = 3 m  050 = 5 m  070 = 7 m  100 = 10 m
Other length, type, UPC/APC, LSOH sheath upon request

پچ کورد فیبر نوری

  • Fiber Optic Patch Cord

کلیه ی پچ کوردهای فیبر نوری پریمیوم لاین کاملا (100%) در کارخانه تست و سپس به مشتری تحویل داده می شوند تا مطمئن باشیم که تمامی  استانداردهای مورد نیاز را دارا هستند. تنوع کامل کانکتورها و نیز مدهای مختلف کابلهای نوری (سینگل مد و مالتی مد) برای کاربردهای مختلف در تولیدات پریمیوم لاین موجود می باشند

خصوصیات مکانیکی کانکتورها و کارآیی کابل

Type FC ST SC LC MTRJ
Connector Ferrule diameter 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 1.25 mm 2.45 × 2.2mm
IL ≤0.3 dB ≤0.3 dB ≤0.2 dB ≤0.2 dB ≤0.3dB
 RL PC ≥45 dB ≥45 dB ≥45 dB ≥45 dB ≥45dB
UPC ≥50 dB ≥50 dB ≥50 dB ≥50 dB ≥50 dB
APC ≥60 dB ≥60 dB ≥60 dB ≥60 dB v ≥60 dB v
Working Temperature -20°C ~ +70°C -20°C ~ +70°C -20°C ~ +70°C -20°C ~ +70°C -20°C ~ +70°C
Repeatability ≤0.1 dB ≤0.1 dB ≤0.1 dB ≤0.1 dB ≤0.1 dB

خصوصیات مکانیکی پچ کوردها

Mechanical Test Additional Loss
Mating Durability: Min.1000 times ≤0.1 dB
Cable Retention:100 N, 120 s ≤0.2 dB
Strength of Coupling Mechanism: 40 N, 120 s ≤0.1 dB
Drop Test: 1.5 m, 5 times ≤0.2 dB
Vibration: 10-500Hz,1.5mm amplitude ≤0.1dB
Temperature Test Additional Loss
Cold Environment Storage: -40 °C, 96 h ≤0.2 dB
High Temperature Storage: +85 °C, 96 h ≤0.2 dB
Temperature Change: -40 °C ~ +85 °C, 20 Cycles ≤0.2 dB
Damp Heat: +25 °C ~ +65 °C, 93%RH,100 h ≤0.2 dB

پچ کورد فیبر نوری

شماره فنی شرح کالا
213566L SC/UPC-SC/UPC Duplex Single Mode Patch Cord, 9/125
211566L SC/UPC-SC/UPC Duplex Multimode Patch Cord, 62.5/125
212566L SC/UPC-SC/UPC Duplex Multimode Patch Cord, 50/125
214566L SC/UPC-SC/UPC Duplex Multimode Patch Cord, OM3 50/125
213577L ST/UPC-ST/UPC Duplex Single Mode Patch Cord, 9/125
211577L ST/UPC-ST/UPC Duplex Multimode Patch Cord, 62.5/125
212577L ST/UPC-ST/UPC Duplex Multimode Patch Cord, 50/125
214577L ST/UPC-ST/UPC Duplex Multimode Patch Cord, OM3 50/125
213588L FC/UPC-FC/UPC Duplex Single Mode Patch Cord, 9/125
211588L FC/UPC-FC/UPC Duplex Multimode Patch Cord, 62.5/125
212588L FC/UPC-FC/UPC Duplex Multimode Patch Cord, 50/125
214588L FC/UPC-FC/UPC Duplex Multimode Patch Cord, OM3 50/125
213799L LC/UPC-LC/UPC Duplex Single Mode Patch Cord, 9/125
211799L LC/UPC-LC/UPC Duplex Multimode Patch Cord, 62.5/125
212799L LC/UPC-LC/UPC Duplex Multimode Patch Cord, 50/125
214799L LC/UPC-LC/UPC Duplex Multimode Patch Cord, OM3 50/125

“L” as a substitute for length:
010 = 1 m 020 = 2 m 030 = 3 m 050 = 5 m 070 = 7 m 100 = 10 m
Other length, APC, simplex, LSOH sheath upon request

مبدل

Adapter

 پریمیوم لاین کلیه مبدلهای مختلف را تولید می کند. تمامی مبدلها از زیرکونیوم ساخته شده اند. ضمنا مبدلها دارای گیره های فنری هستند تا پس از   تولید شده اند TIA/EIA 568-B.3 نصب، در جای خود ثابت مانده و به راحتی خارج نشوند. این مبدلها با رعایت استاندارد

مبدل

شماره فنی شرح کالا
231111108 SC/PC Duplex MM Adapter, Zirconia Ceramic Sleeve, Beige
231211104 SC/PC Duplex SM Adapter, Zirconia Ceramic Sleeve, Blue
231411106 SC/APC Duplex SM Adapter, Zirconia Ceramic Sleeve, GREEN
231111408 LC/PC Duplex MM Adapter, Zirconia Ceramic Sleeve, Beige
231211404 LC/PC Duplex SM Adapter, Zirconia Ceramic Sleeve, Blue
231411406 LC/APC Duplex SM Adapter, Zirconia Ceramic Sleeve, GREEN
231121200 ST/PC MM Adapter, Zirconia Ceramic Sleeve
231221200 ST/PC SM Adapter, Zirconia Ceramic Sleeve
231121310 FC/PC MM small D-flange adapter, Zirconia Ceramic Sleeve
231221310 FC/PC SM small D-flange adapter, Zirconia Ceramic Sleeve

Other type, simplex, APC upon request

کانکتورهای فیبر نوری

Fiber Optic Connector

کانکتورهای فیبر نوری

شماره فنی شرح کالا
232120158 SC/PC MM Connector, Crimping, 3.0 mm
232220154 SC/PC SM Connector, Crimping, 3.0 mm
232120448 LC/PC MM Connector, Crimping, 2.0 mm
232220444 LC/PC SM Connector, Crimping, 2.0 mm
232120250 ST/PC MM Connector, Crimping, 3.0 mm
232220250 ST/PC SM Connector, Crimping, 3.0 mm

Zip-cord

Zip-cord

ساختاری ایده آل به منظور سربندی اتصالات در محل پروژه برای طولهای مختلف کابلهای دم خوکی و پچ کوردها و نیز جهت کابل کشی داخل ساختمان

Zip-cord

Size 9/125 50/125 62.5/125 50/125(OM3)
3.0×6.1 261522030 261532030 261512030  261542030
2.0×4.1 261522020 261532020 261512020 261542020