راهکارهای کابل مسی

کابل های مسی شرکت پریمیوم لاین با تنوع زیاد و طراحی حرفه ای، قدرت انتخاب و سهولت در طراحی را برای مهندسین شبکه به ارمغان می آورد.

کلیه شبکه هایی که به صورت End-to-End توسط افراد دوره دیده توسط شرکت پریمیوم لاین، نصب و اجرا شده باشند دارای 25 سال گارانتی می باشند.

Cabling solutions
CATEGORY 7/6A CABLING SOLUTIONS
Category 6A+ Cabling Solutions
CATEGORY 6 CABLING SOLUTIONS
CATEGORY 5e CABLING SOLUTIONS