تجهیزات جانبی و ابزارها

طیف وسیع ابزارهای این شرکت شامل ابزار پانچ، نصب جک، سیم لخت کن و تیغه برش برای کلیه سربندی های Krone، 110 و دو حالته عملیات نصب را بسیار ساده و کوتاه می نماید.

علاوه بر این، تنوع قاب ها و دیگر تجهیزات جانبی از قبیل splitter, in-line coupler, junction box, toolless RJ45 plug کلیه نیازهای شما را در محل اجرای پروژه مرتفع نموده، باعث صرفه جویی در زمان اجرا می گردد.